Εγγύηση

Κάθε προϊόν έχει περάσει από απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και φέρει εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας, για 24 μήνες , από την ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε .