Επιστροφές προϊόντων

Οι επιστροφές προϊόντων αγορασμένων από το outlet της ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε., γίνονται δεκτές εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην κατάσταση την οποία παραδόθηκαν .

Η κατάσταση του προιόντος είναι δεδομένο πλήρως ανανεωμένο και έγκυρο. Τα λοιπά χαρακτηριστικά, η εγγύηση, η περιγραφή, οι φωτογραφίες αφορούν καινούρια προϊόντα και μπορεί να μην ισχύουν στα προϊόντα που διατίθενται από το outlet.